PSAŁTERZ FLORIAŃSKI (antica)
Psalm Puławski, 1470
PSAŁTERZ DAWIDÓW, JAN KOCHANOWSKI
Psałterz Dawidów, Mikołaj Reja z Nagłowic, 1532
Biblia Brzeska, Nowego Testamentu. 1563 Mikołaja Radziwiłła
Biblia Gdańska 1881
Biblia Warszawska
BIBLIA Jakuba Wuika 1599, Polski Katholickim
BIBLIA TYSIĄCLECIA
Taulerus polska
O naśladowaniu Jezusa Chrystusa, Tomasz a Kempis, 1886
Szeóc Księgi o Prawdziwym Chrześcijaństwie, Jana Arnta, 1605
Rański Ogródeczek, Jana Arnta
Luter, Postylla 1575 polska
Kazania albo Wykłady Porządne, Luter, Sam. Dambrowskiego, 1772
Kazania, Mikołaj Reja

Schreibe einen Kommentar